הובלת שינוי בארגון – הרצוי והמצוי מול המטרה

הארגון מהווה אמצעי אל מול מטרה שגדולה ממנו וראוי לא לבלבל בין שניהם. איכות האנשים בארגון ויכולתם להגדיר את המטרות בבהירות חשובים לעין ערוך ממבנה ארגוני מוצלח ככל שיהיה. במילים אחרות, ארגון נאות מאפשר ביתר קלות השגת המטרות אבל כשלעצמו איננו יכול להבטיח זאת. רצוי שלא להרבות בשינויים ארגוניים רק בשם השינוי וחדשנות לכאורה, שהרי "הגולם" יכול לקום על יוצרו ולגרום לאשליה שרק בגלל המבנה הארגוני מובטחת השגת המטרה.

קהל יעד: מוסדות אקדמיים, ארגונים גדולים, חברות וגופים פרטיים.

שפת ההרצאה: עברית / אנגלית.