הסכסוך הערבי ישראלי – מיתוס מול מציאות

בתור ישראלי, אני מקבל את האתוס הישראלי, הוא מוטמע בתוכי, אבל אם רוצים לנהל מו"מ ולהגיע להסדר שלום, חייבים להבין שהצד השני לא יוותר על האתוס שלו רק בגלל שלי יש אתוס שונה. בגיבוש הסדר  "יש להתחשב באתוס של שתי המדינות (או העמים), על מנת שהוא יעבור את דעת הקהל בשתיהן. עם זאת חייבים לציין שעוצמתו של האתוס הלאומי אינה מוגבלת לציבור הרחב. הוא מוטמע חזק לא פחות, ולפעמים אפילו יותר, אצל המנהיגים עצמם, שאמונים על השימוש בו לצורך ביצור מעמדם הפוליטי" (מתוך "היד שקפאה").

קהל יעד: מוסדות אקדמיים, ארגונים גדולים, חברות וגופים פרטיים.

שפת ההרצאה: עברית / אנגלית.