האלוף אורי שגיא על פיקוד וקצונה

תמלול הסרטון:

יום אחרון. שיחת סיכום עם האלוף אורי שגיא. פתאום מקבלות המילים משמעות אחרת. זוכרים את הססמאות השדופות מראשית הדרך, וחצי חיוך מגחך בפנים.

 אורי שגיא: מתוך מה שכותב חנן רייכמן ב׳דבר השבוע׳, זה עיתון ישן והיה קריא עליי בזמנו, היה כותב בכותרת: מן הים הכללי טיפה משלי. הוא כאמור השכיל להעביר כמסר, הכל זה מן הים הכללי. אתם נדרשים לתת גם טיפה משלכם. אמינות אני רוצה מוחלטת. מי שכשל בנושא אמינות, מקומו לא פה. אולי עוד מסתתר לנו מישהו פה, סליחה על העניין, אולי, אני מקווה מאוד שלא, אולי עוד מסתתר לנו פה פוטנציאל של מישהו שיגלה סימני חוסר אמינות בעתיד, אינני יודע. אבל אני יודע שהרף הוצב פה, מי שלא דילג מעליו אינו נכנס להיות קצין. אבל אם עלי לתמצת ולומר מה הדבר הכי חשוב בעיני שאתם איתו תצאו מפה, הייתי מסתפק בדוגמא אישית. שיהיה לכם בהצלחה.